• featured
  • featured
  • featured
  • featured
  • featured
  • featured
  • featured
  • featured

Från nutid till framtid med kraft och energi

INSAN AB är ett konsultföretag som arbetar med hälsa, ledarskap och medarbetarskap. ”Insan” betyder människa. Och det är just människor och de organisationer som de befinner sig i som vi vill hjälpa att utvecklas och därmed nå konkurrensfördelar. Vi bidrar till att bygga friska, bra fungerande organisationer helt enkelt därför att människor som mår bra presterar bra resultat.