Böcker!

Vi är författare till följande böcker / utbildningsmateriel som går bra att beställa via vår e-post info {at} insan(.)se:

Tänk Till – Tänk Nytt!

En bok om 120 sidor av Neşe Åström som handlar om stress, press och hur man kan tänka för att komma vidare i sin personliga utveckling.

Kostnad: 150kr

Ledarguiden

En bok om 87 sidor av Neşe Åström som tar upp det varje chef behöver veta om att leda andra människor.

Kostnad: 275kr

Frakt och porto tillkommer.