Neşe Åström

Konsult & ägare

Neşe har verkat som konsult under drygt tjugo år och under den tiden ansvarat för flera större program samt insatser för ledar- och medarbetarutveckling.

Hon har blivit uppmärksammad i media och har stor erfarenhet där styrkan framför allt ligger i att få människor med sig i ett utvecklingsarbete. Neşe är en uppskattad föreläsare vars budskap inte lämnar någon oberörd.

Kontakta Neşe direkt på 0708-80 35 83 eller via
nese.astrom {at} insan(.)se

Thorsten Åström

Konsult & ägare

Thorsten har under drygt 40 år fungerat som chef och ledare på olika nivåer, från mellanchef till VD, i såväl privata som offentligt ägda bolag.

De flesta företag som Thorsten har varit engagerad i verkar inom servicenäringen.  Thorsten har även en del förtroendeuppdrag i olika styrelser både som ledamot och ordförande. Hans stora erfarenhet och trygghet kring att vara chef innebär att Thorsten gärna åtar sig kortare VD -och chefsuppdrag. Thorstens kompetens kring projektledning och att driva olika processer är väl känt i många organisationer.

 

Kontakta Thorsten direkt på telefon 0702 68 10 40 eller via thorsten.astrom {at} insan(.)se