Föreläsningar

Vi engagerar och berör med våra  seminarier samt föreläsningar inom bland annat följande områden:

” Hur engagera och motivera medarbetare till delaktighet i ett utvecklingsarbete?”

” Vad händer med människor då förändringens vindar blåser och hur kan vi möta reaktionerna?”

” Att hitta balansen mellan olika delar i livet”

” Så kan vi tillsammans skapa bra arbetsmiljöer”

” Ledarskap  – helt enkelt”

” Ledarskap och hälsa”

” Vad är en ”frisk” arbetsplats?”

” Tänk Till – Tänk Nytt” – om stress och mental träning

” Jag och min hälsa!”

”En för alla – alla för en” – om teambuilding

”Den goda arbetsplatsen” – om medarbetarskap

Vi skräddarsyr föreläsningar även på andra teman. Kontakta oss så hjälper vi till att ringa in det som är viktigt just för er.