Om företaget

INSAN AB startade sin verksamhet 1998. Bolaget fungerar from våren 2007 som ett varumärkesbolag. Vår ambition är att växa och knyta till oss flera associerade konsulter.


Affärsidé

Vi vill bidra till att människor ska må bra och att deras organisationer ska utvecklas. Det gör vi genom att arbeta med det som fungerar, det friska. Det bidrar till ökad konkurrenskraft och skapar långsiktig framgång.


Arbetsområden

I vårt arbete har vi en helhetssyn på hälsa. Vi ser hälsa som ett samspel mellan organisation och individ och som en förutsättning för att skapa attraktiva lönsamma företag och organisationer. Vi arbetar genom konsultation, utbildning, processledning och föreläsning. Våra arbetsområden är:

• Arbetsliv, arbetsmiljö, livsstil och hälsa

• Chefsutveckling, ledningsgruppsutveckling och coachning

• Medarbetarskap, teamutveckling och arbetslagsutveckling

• Strategisk processledning


Erfarenhet

Vi har lång erfarenhet av konsulting och värdeskapande processer. I snart 20 år har vi arbetat i ledande positioner med olika värdeområden som ledarskap, hälsa, medarbetarskap och med att skapa affärsmässiga resultat.


Ledstjärnor

Vi tror på en kombination av systemtänkande och utveckling av människor. Vår övertygelse är att kunskap inte är värt något om det inte kommer till användning. Därför är det viktigt för oss att skapa en hög involvering hos de vi samverkar med men också bidra till att bygga bra affärssystem.


Vi vill

• vara professionella med en hög yrkeskompetens

• vara uppdaterade angående forskning inom våra specialområden och på det sättet ligga i framkant.

• vara inriktade på det lösningsfokuserade arbetssättet

• ha en hög pedagogisk kompetens och på det sätter bidra till att engagera och entusiasmera människor

• åstadkomma resultat och bidra till en hög måluppfyllelse.


Pedagogiska verktyg

Under samtliga insatser arbetar vi med medskapande processer utifrån ett hälsobefrämjande synsätt. Vi vill arbeta med det lösningsfokuserade arbetssättet, att se möjligheter inte problem. Den pedagogiska processen är av stor vikt på väg mot att verkligen skapa något. Därför arbetar vi med samtal. diskussioner, dialoger, inventeringar, lärdukar och andra former av spännande redskap som driver en process framåt.


Ägande

Företaget ägs gemensamt av Nese och Thorsten Åström.
Bankförbindelse Handelsbanken i Norrtälje.

Organisationsnummer är 5565203501.


Information

INSAN AB
Dygdens Stig 8
761 40 Norrtälje

E-post
info@insan.se

Telefon
Nese Åström: 0708 80 35 83
Thorsten Åström: 0702 68 10 40

Läs mer om oss på vår hemsida www.insan.se