Konsultation

Vår största ambition är att hjälpa individer och organisationer som vill utvecklas. Vi konsulterar inom följande områden:

  • Ledarutveckling
  • Teamutveckling
  • Ledningsgruppsutveckling
  • Coachning
  • Hälsosamma arbetsplatser
  • Arbetsmiljöprogram
  • Strategiskt utvecklingsarbete

Konsultinsatsen

En konsultation är alltid kopplad till ett förtroende. För oss är det viktigt att stödja genom ett nära samarbete med våra uppdragsgivare och den aktuella verklighet som de befinner sig i.
Vi vill med små medel, med hela organisationens bästa som grund, skapa resultat och mervärde.

Målgrupper

Vi vänder oss framför allt till chefer och ledningsgrupper men även till andra nyckelpersoner eller viktiga grupper i företag och organisationer.

Innehåll

Vi arbetar processorienterat. Vår ambition är att skapa en stor interaktivitet med de individer eller grupper som vi arbetar med.

Vår övertygelse är att kunskap först blir värt något om man kan omsätta den till sin egen verklighet. Därför ser vi det som viktigt att arbeta i fältet mellan kunskap och handling och skapa en förståelse för vilka processer som verkligen bidrar till utveckling/förändring.

Uppdragets längd

Våra konsultinsatser omfattar allt från några timmar, flera dagar och ibland under flera år.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer.