Medarbetare

På Insan är vi två konsulter som gärna tycker om att tala. Men när det gäller att tala om oss själva låter vi gärna andra föra ordet.

 

Neçe Åström

Konsult och ägare

Neçe har verkat som konsult under drygt tjugo år och under den tiden ansvarat för flera större program samt insatser för ledar- och medarbetarutveckling.

Hon har blivit uppmärksammad i media och också deltagit i flera TV –program. Hon har en stor erfarenhet där styrkan framför allt ligger i att få människor med sig i ett utvecklingsarbete. Nese är en uppskattad föreläsare vars budskap inte lämnar någon oberörd.

”Genom Neçes stora kompetens inom ledarskapsområdet och hennes sätt att aktivera deltagarna har vi kunnat konstatera att våra chefer har fått en bättre förmåga både att lösa de dagliga problemen och tänka nytt efter genomförd utbildning”

— Björn Svärdling, personalchef, Grand Hotel AB

”Neçe Åström är Sveriges bäste föreläsare inom hälsoområdet.”

— Birgitta Forsberg, personaldirektör, Umeå Kommun

”Neçe Åström talade rakt in i mitt överhettade liv. Hon talade om turbotakt, toppstress och attack…”

— Amelia Adamo

”Neçe Åström är en klok och varm människa. Ja, mer än så hon är ett hjärta som tar hjärnan till hjälp.”

— Mark Levengood

 

 

 

Thorsten Åström

Konsult & ägare

Thorsten har under drygt 40 år fungerat som chef och ledare på olika nivåer, från mellanchef till VD, i såväl privata som offentligt ägda bolag.

De flesta företag som Thorsten har varit engagerad i verkar inom servicenäringen.  Thorsten har även en del förtroende uppdrag i olika styrelser både som ledamot och ordförande. Hans stora erfarenhet och trygghet kring att vara chef innebär att Thorsten gärna åtar sig kortare VD -och chefsuppdrag. Thorstens kompetens kring projektledning och att driva olika processer är väl känt i många organisationer.

 

Kontakta Thorsten direkt på telefon 0702 68 10 40 eller e-post thorsten.astrom {at} insan(.)se