Utbildning

Vi har en lång erfarenhet av att genomföra utbildningar inom våra specialområden. Insatserna är av längre eller kortare karaktär, allt efter samråd med våra uppdragsgivare. Det viktigaste tycker vi är att verkligen bidra till att det sker en utveckling, att det händer något positivt. Utbildning ska man inte bara ”sitta av” utan använda sig av.  Därför ställer vi alltid krav på en hög medverkan från våra uppdragsgivare.

Utbildningsområden

  • Ledningsgrupper
  • Ledarskap
  • Teambuilding
  • Medarbetarskap
  • Ledarskap, arbetsmiljö och hälsa
  • Livsstil och hälsa

Innehåll

Vi vill arbeta processorienterat med upplevelsebaserad inlärning som grund. Vår ambition är att skapa en stor interaktivitet med de individer eller grupper som vi arbetar med
Vår övertygelse är att kunskap först blir värt något om man kan omsätta den till sin egen verklighet. Därför ser vi det som viktigt att arbeta i fältet mellan kunskap och handling och skapa en förståelse för vilka processer som verkligen bidra till utveckling/förändring.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer.